Привреда

Добро развијено сточарство у овом крају, условило је и развој прерађивачке индустрије, па су у тој области настале фабрике, кланице, млекаре, пекаре… са по стотину радника. Најпознатије фирме су: НИД, „Сан“ „Милкоп“, „Сирник“, „Интер кожа“, „Тавник“, „Гигант“, па фабрика за прераду камена „Свис стоун“, онда превозничка предузећа „Интер транс“, „МП Ивановић“…

Месна заједница Тавник © 2016 Frontier Theme
Show Buttons
Hide Buttons